Estos Fulgores, Estas Decadencias

(These Splendors, These Decadences) Triptych, Oil on wood, 100" x 48" x 3". 2005